ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
 
THAIWARE.COM | ไทยแวร์ถามตอบ
 
 
Add ตั้งคำถาม

แบ่งปัน
คนดู
1,253
 
ตอบ
0

0

 โหวตให้คะแนนดี  ดี  โหวตให้คะแนนแย่  แย่

ถามว่า >


เมื่อประสบปัญหาจากการใช้บริการ โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์สาธารณะ และบริการอินเตอร์เน็ต

ช่องทางการร้องเรียน ต่อสำนักงาน กสทช.
1. กสทช. โทรฟรี 1200 ร้องเรียนปัญหาการใช้บริการ โทรศัพท์ มือถือ อินเตอร์เน็ต

2. ส่ง SMS ฟรีที่ 1200

3. ผ่านเว็บไซต์ http://tcp.nbtc.go.th

4. ผ่านอีเมล tcp.service@nbtc.go.th

5. แอพพลิเคชั่น Mobile NBTC 1200

6. โทรสาร 02 279 0251

7. เดินทางมาร้องเรียนด้วยตัวเอง หรือร้องเรียนผ่านจดหมายที่ สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
เลขที่ 404 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 14000
 เอกสารที่ใช้ประกอบการร้องเรียน
1. กรอกข้อร้องเรียนลงในจดหมายลงในกระดาษหรือแบบฟอร์มที่จัดไว้ให้ด้วยลายมือตนเองและลงลายมือชื่อผู้รับรองหรือญาติผู้ได้รับผลกระทบ
2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่นๆ
3. หลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น สำเนาใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ
4. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)ถามเมื่อ 3 ตุลาคม 2560 20:12:22


ตอบคำถาม 

ตอบคำถาม

 คุณจำเป็นต้องเป็นสมาชิกจึงจะสามารถตอบคำถามได้
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
หรือ

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright 1999-2018 Thaiware.com All rights reserved.
E-Commerce Registration Number : 0108414736771
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID : 010-554-707-3996